Hvordan få høy score i Google PageSpeed Insights

sFit Helse hadde behov for ny hjemmeside, da deres gamle hjemmeside ikke var “usikker” (uten https) og hadde meget lav score i Google PageSpeed Insight. Jo høyere score, jo bedre liker Google-søk nettsiden og de kommer høyere opp i Googlesøk. I tillegg behøvde de å presentere sine tjenester på en bedre måte for å få flere kunder / pasienter.

Vårt felles mål var:

  1. Presentere tjenestene på en bedre og innbydende måte
  2. Høyere score i Google PageSpeed Insight
  3. Nytt responsivt design for tilpasset mobil og tablet

Lav score i Google PageSpeed Insight

På den gamle nettsiden til sFit Helse scoret de 22 på mobilversjonen og 55 på desktop. I tillegg hadde de mange “usikre” linker uten https. Dette gjorde nettsiden lite attraktiv for Google og de havnet lengre ned i googlesøk.

De hadde stort forbedringspotensiale og vi satte i gang med å utvikle nettsiden med tanke om å score høyest mulig på Google PageSpeed Insight, men samtidig lage et kreativt og brukervennlig webdesign.

Hvordan få høy score i Google PageSpeed Insight

Når vi utviklet den nye nettsiden for sFit Helse påvirket score i Google PageSpeed Insight hvordan vi bygget opp forside og undersider. Her er noen hovedpunkter vi gjorde:

  • Utvikle designet med redusert antall mengde filer. Benyttes minst mulig koding for å plassering innhold, tekst og bilder.
  • Tilpasset bilder for web. Vi reduserte størrelsen og hensikstmessig kvalitet på bildene for å unngå lang nedlastningstid. Ved gamle jpg, png-filer oppgraderte vi jpg og png-filene i Photoshop.
  • Ingen video på forside. Vi ønsket en video på forsiden av nettsiden, men ved å legge inn dette fikk vi betydelig lavere score og fjernet videoen.
  • Eliminer ressurser som blokkerer gjengivelse. I tillegg til å gjøre la vi inn en WordPress plug-in “Fast Velocity Minify” som reduserer HTTP-forespørsler ved å slå sammen CSS & Javascript-filer til grupper av filer, mens du prøver å bruke minst mulig mengde filer. Det minifiserer CSS- og JS-filer med PHP Minify.

Hva ble resultatet i Google PageSpeed Insight?

97 av 100 på desktop og 81 av 100 på mobilversjon.

Vi kunde er strålende fornøyd og vi gjorde en kraftig forbedring av score og nå liker Google-søk oss ennå bedre, brukerne vil oppleve en raskere nettside, samtidig som brukerne på mobil bruker mindre datatrafikk for å surfe på www.sfit.no

Hva skal til for å få høyere score på mobil? Da må design og bilder gå på bekostning av designet for desktop. I dette tilfellet ble det et kompromiss og målet vårt for mobil var å nå opp til 80 score.

Er Google fornøyd, er vi fornøyd!

Her er en omvising av sFit Helse sin nye webside og besøk www.sfit.no:

www.sfit.no

Ønsker din bedrift å score høyere i Google PageSpeed Insight?

Kontakt oss for en hyggelig prat og vi hjelper deg på veien opp mot toppen av Google-søk.