Logo for Maridalsrunden

Vi fikk oppdraget med å lage ny logo for Maridalsrunden, som er stiutviklingsprosjekt i Oslo. Kunden ønsket å benytte elementer fra området i Maridalen.

Fargebruk

Fargene er hentet ifra Sportsklubben Rye sine klubbfarger, som er: rød, blå og hvit. Dette for å gi en assosiasjon til klubben i nærområdet. I tillegg er klubbens navn med i hovedlogoen, samt NOTS (Norsk Organisasjon for Terrengsykling).

Elementer

Kunden ønsket å benytte elementer fra området i Maridalen. Stiprosjektet går i hovedsak rundt Maridalsvannet, samt Langsetløkka, derfor kom idéen opp om å bruke omriss av Maridalsvannet i selve logoen.

M-symbolet er hentet ifra første bokstaven i stiprosjektet. Må kanskje innrømme at den kan assosieres med DNT sin “T” som du finner ute på stiene i Norge. Logoen gir en fin assosiasjon til tursti og det er akkurat det den skal gjøre.

Les også: Logo og hjemmeside for Astro Dyreklinikk

Vi utarbeidet flere forskjellige logovarianter og hadde 3-4 runder med utvelgelse og justeringer før vi til slutt kom frem til denne hovedlogoen:

Logo Maridalsrunden

Logoen er tilpasset for sosiale medier og blir en fin “badge” som profilbilde. I tillegg enkel og ren logo

Skilt med logo

Stiprosjektet gjør en flott dugnadsinnsats med å vedlikeholde og forbedre stiene, samt lage runder til både syklister og turgåere. Stiene skal bli skiltet med denne logoen her 😍

Første skilt er montert i Maridalen.

Logovarianter

I tillegg til hovedlogo har vi levert to logovarianter med tekst “Tursti”, samt en helt enkel logo med kun “Maridalsrunden”.

Fantastisk prosjekt å jobbe med. Straks vil vi også publisere en nye hjemmeside for Maridalsrunden! Stay tuned!